Bestuurssamenstelling

BESTUURSSAMENSTELLING
stichting Planet us

—-

Voorzitter
mevrouw Marijke Effendi

Penningmeester
de heer Joep Willekens

Secretaris
de heer Wilhelmus Adrianus Petrus van der Leest